ผู้ป่วยทั้งหมด

1786

ผู้ป่วยใหม่วันนี้

0

เขียว

1001

เหลือง

489

แดง

231

เข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ