ลงทะเบียนหาเตียง

ปันปัน ช่วยหาเตียง Covid (เราจะพยายามให้ถึงที่สุด)

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. รายละเอียดตามแบบสอบถาม
2. ใบหลักฐาน หรือผลการตรวจ โควิด COVID RT-PCR

ระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น

สิทธิ์การรักษา


กรุณากรอกอาการของท่านในหน้าถัดไป เพื่อทำการประเมินอาการเบื้องต้น

ปันปันช่วยหาเตียง